Vigen Vejlaug 2016

Denne hjemmeside er det fælles forum for Vigen vejlaugs medlemmer for koordinering og
information om aktiviteterne i foreningen.


Veje og fortove


Riste og brøndeDatabasen
Bestyrelsens arbejdsredskab.
Ordinær Generalforsamling 2016. Vigen vejlaugs ordinære generalforsamling er afholdt for i år i Emdrup Kirke.

På mødet gjorde bestyrelsen rede for årets indsats med tømning af vejbrønde, asfaltreperationer og udskiftning af brøndriste, rendestensfejning og snerydning.

Referatet fra mødet kan læses under menupunktet "Vedtægter og referater".Grønne fortove .
Generalforsamlingen har besluttet at etablere grønne fortove med 1 række fliser og græs, hvor der idag er jordfortove, og kan gennemføres for opsparede midler. Arbejdet udføres kun ved medlemmernes matrikler.


Områdets Tilstandsrapport.

På den tidligere generalforsamling i 2009 foretog medlemmerne en "virtuel vejlaugsvandring", med billeddokumentation for området. Dette gav anledning til at medlemmerne samstemmende gav udtryk for at de ikke var klar over hvor galt det er fat.

Efterfølgende er denne tilstandsrapport husomdelt til alle ejere, men kan også ses her.